Avsätt tid för din flyttstädning

För att man ska kunna hinna med att genomföra en flytt på utsatt tid så krävs det ofta en god planering samt att man verkligen räknar in olika tänkbara scenarion som kan komma att förskjuta flytten i fråga. Med detta menar vi att man exempelvis inte får fordonet på den utsatta tiden, att man inte hittar någon parkering eller att exempelvis trafiken gör att man fastnar. Externa faktorer som man förvisso inte råder över, men som ändå bör läggas in i planeringen. Om vi säger att du ska flytta från en bostad i Linköping och vill göra denna flytt så smidig som möjlig så tänkte vi rada upp några enkla tips som kan underlätta för sig. 

  • Packa innan. En klassiker är att man packar kvällen innan flytten ska ske och här råder vi dig att göra detta redan under veckan. Det vill säga; den sista veckan kan du äta på en tallrik, använda en uppsättning bestick samt dricka ur ett glas. Att packa sista kvällen skapar bara stress som du sedan bär med sig dagen efter.
  • Bär i omgångar. Försök att bära lätt flera gånger snarare än tungt några få gånger. En trasig rygg kommer inte att hjälpa dig genom resten av flytten. 
  • Boka fordon tidigt. Hitta ett bra – tillräckligt stort! – fordon på ett tidigt stadium och boka detta. 
  • Glöm inte din flyttstädning och den tid denna tar. I samband med en flytt så måste man också genomföra en flyttstädning och detta oavsett om man bor i Linköping eller i någon annan svensk stad. Flyttstädning tar lång tid, den sker i slutet av flytten och den måste vara väldigt grundlig. Uteblir den och där du struntar i att göra den – ja, då kan de nya ägarna till bostaden också kräva dig på ersättning som täcker en städfirmas omkostnader. Orkar du inte genomföra din flyttstädning i Linköping – boka in denna flyttfirma i Linköping direkt; det är billigare än om de tvingas rycka ut akut. 
  • Märk kartongerna för lättare installation. Många märker sina kartonger genom att skriva rummet där de ska in. Ett sätt som förvisso fyller en funktion, men där det kan vara svårt att tyda texten. Vi råder istället att man använder sig av färger. Det vill säga: köp spritpennor i olika färger och rita på de berörda kartongerna. Röd färg innebär köket, blå färg kan representera det som ska in i vardagsrummet, gul färg kan vara för badrummet medan en grön kan vara för böcker och skivor. Genom detta system så är det lättare att snabbt komma på plats i det nya boendet.