Diskussionsunderlag för arbetsförmedlare och SYVar

Här kan du läsa mer om de delar som tas upp i foldern “Snabbaste vägen till jobben”. Sidan är uppbyggd på samma sätt som kartan i foldern. Du klickar bara på den hållplatsen du vill läsa mer om.
image-mobile