Elever från Fordons-och transportprogrammet får jobb i större utsträckning

Här finns jobben! Ungdomar med examen från bygg- och anläggningsprogrammet och fordons- och transportprogrammet hade i störst utsträckning etablerat sig ett år efter avslutade gymnasiestudier. Av dessa ungdomar hade över hälften, 54 procent, en etablerad ställning på arbetsmarknaden. Det innebär bland annat att de hade en årsinkomst på minst 187 100 kronor och inte hade varit registrerade som arbetslösa under året. Detta bekräftar Skolverket i sin statistikrapport från november

LÄS MER