englishEnglish spanishSpanish arabicArabic polishPolish farsiFarsi russianRussian

INFORMACJE DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PRACĄ KIEROWCY AUTOBUSU

Kierowca autobusu – praca z dobrymi perspektywami

Obecnie oraz w ciągu najbliższych kilku lat w branży transportu autobusowego będzie potrzebnych wielu nowych kierowców. Przewidywania te związane są planowanym odejściem na emeryturę wielu osób obecnie wykonujących ten zawód. W związku z powyższym będzie brakować tysięcy kierowców, co oznacza, że pojawi się bardzo wiele ofert pracy dla osób, które niedawno zdobyły kwalifikacje w tym zakresie. Inwestycją związaną z zawodem kierowcy autobusu jest wprowadzenie nowego profilu klas w szkołach średnich. Po zakończeniu rocznej nauki w programie o specjalizacji pojazdy i transport uczniowie będą mieć możliwość kontynuowania nauki na profilu kierowcy autobusu, którego program jest dostosowany do potrzeb tego zawodu. Uczniowie nie tylko zdobędą umiejętności prowadzenia autobusu i poznają obsługę tego pojazdu, ale również będą mieć możliwość zdania egzaminu na prawo jazdy uprawniające do kierowania samochodem i autobusem oraz zdobędą wymagane kwalifikacje zawodowe YrkesKompetensBeviset (YKB). Program nauki obejmuje również moduły poświęcone obsłudze pasażerów, rozwiązywaniu konfliktów oraz innym zagadnieniom niezbędnym, aby móc dobrze wykonywać ten zawód. Zawód kierowcy autobusu to przede wszystkim zawód usługowy.

Uczniowie powinni również wiedzieć, że mają możliwość wybrania rozszerzonego programu premiowanego dodatkowymi 100 punktami, co oznacza, że będą mogli w ten sposób spełnić podstawowe wymagania uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Taką możliwość mają wszyscy uczniowie, którzy ukończą program o specjalizacji pojazdy i transport bez względu na szkołę, do której uczęszczali.
Po zakończeniu nauki w szkole średniej uczeń (zaliczywszy wszystkie przedmioty oraz mając 18 lat) może natychmiast rozpocząć pracę jako kierowca autobusu. To przydatny zawód, którego wykonywanie jest nie tylko potrzebne wielu ludziom na co dzień, ale który również ma wpływ na społeczeństwo oraz środowisko. To po prostu zawód z dobrymi perspektywami.

Szwedzka spółka Sveriges Bussföretag potrzebuje Cię – co wybierzesz?

Duże możliwości kariery w tym zawodzie!

Będąc kierowcą autobusu, masz duże możliwości rozwoju zawodowego, nie tylko jeśli ukończyłeś program o specjalizacji pojazdy i transport, uzyskałeś dodatkowe 100 punktów oraz zdobyłeś uprawnienia, aby ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe.
Zawody, które będą znajdować się w Twoim zasięgu, to np. kierownik zespołu, kierownik oddziału, kontroler ruchu, kierownik ds. biznesowych, samodzielny przedsiębiorca, organizator podróży oraz kierownik szkoleń.

KWALIFIKACJE UPRAWNIAJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODU MOŻNA ZDOBYĆ NA KILKA SPOSOBÓW, NP. UCZĄC SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH PLACÓWKACH:

  • Szkoła średnia (program o specjalizacja pojazdy i transport)
  • Praktyka w niektórych dużych przedsiębiorstwach
  • Za pośrednictwem Arbetsförmedlingen (Urząd Pracy)
  • Gminna edukacja dla dorosłych
  • Szkoła jazdy oraz samodzielne finansowanie wykształcenia.

Osoby poniżej 21 roku życia mogą złożyć podanie, aby zostać przyjęte do programu o specjalizacji pojazdy i transport w szkole średniej, a następnie wybrać przedmiot Przewóz osób. Nauka trwa 3 lata. Podczas nauki uczniowie mają możliwość zdania egzaminu na prawo jazdy uprawniające do kierowania samochodem osobowym oraz autobusem. Ponadto mogą wybrać rozszerzony tryb premiowany 100 dodatkowymi punktami, które umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań, aby móc ewentualnie ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe.

Osoby po 21 roku życia mogą zdobyć uprawnienia do kierowania autobusem, uczęszczając do gminnych placówek edukacji dla dorosłych. Nauka trwa 15–20 tygodni i uprawnia do ubiegania się o przyznanie zasiłku na naukę. Terminy rozpoczęcia zajęć oraz szkoły, które prowadzą takie kursy, zmieniają się, w związku z czym najlepiej jest skontaktować się z dowolną szkołą średnią, która realizuje program Przewozu osób.

Jeśli masz już prawo jazdy kategorii D, umożliwiające prowadzenie autobusu, skontaktuj się z jedną ze spółek transportu autobusowego obsługujących przewozy szkolne oraz liniowe w miejscowości, gdzie chcesz pracować. Jeśli nie masz kwalifikacji zawodowych (YKB), musisz uzupełnić wykształcenie.

Również osoby powyżej 24 roku życia mają możliwość skorzystania ze ścieżek edukacji dla kierowców autobusów

Część spółek autobusowych prowadzi własne „szkółki dla kierowców”, w których kształci swój personel. Tak się dzieje w przypadku większych przedsiębiorstw. Zwykle na stronie internetowej spółki jest możliwość złożenia podania o przyjęcie na takie szkolenia.
Możesz również samodzielnie sfinansować swoje wykształcenie jako kierowcy autobusu. Wystarczy zdobyć prawo jazdy kategorii D w szkole nauki jazdy lub jeżdżąc prywatnie. Następnie należy uzupełnić kwalifikacje zawodowe w jednej z placówek akredytowanych przez Transportstyrelsen (Urząd ds. transportu). Więcej informacji na stronie głównej Portalu ds. prawa jazdy.
www.korkortsportalen.se

Nie masz pracy? Możesz również zdobyć uprawnienia do kierowania autobusem, korzystając z pomocy finansowej Arbetsförmedlingen. Skontaktuj się z lokalnym oddziałem Arbetsförmedlingen, aby uzyskać więcej informacji.